Đề xuất của Việt Nam được đưa vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp kín trực tuyến về tình hình chính trị và nhân đạo tại Syria ngày 30.3. Ảnh: BNG
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp kín trực tuyến về tình hình chính trị và nhân đạo tại Syria ngày 30.3. Ảnh: BNG
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp kín trực tuyến về tình hình chính trị và nhân đạo tại Syria ngày 30.3. Ảnh: BNG
Lên top