Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Nam quan tâm tới kinh nghiệm nông nghiệp của New Zealand

Doanh nghiệp hai nước ký thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand. Ảnh: VGP
Doanh nghiệp hai nước ký thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand. Ảnh: VGP