Việt Nam quan tâm tới kinh nghiệm nông nghiệp của New Zealand

Doanh nghiệp hai nước ký thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand. Ảnh: VGP
Doanh nghiệp hai nước ký thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand. Ảnh: VGP
Doanh nghiệp hai nước ký thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand. Ảnh: VGP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM