Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tiềm năng hợp tác Việt Nam - New Zealand còn rất lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào hỏi bằng cử chỉ chạm mũi của người Maori. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào hỏi bằng cử chỉ chạm mũi của người Maori. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào hỏi bằng cử chỉ chạm mũi của người Maori. Ảnh: VGP