Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Ảnh: Chinhphu.vn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Ảnh: Chinhphu.vn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Ảnh: Chinhphu.vn.