Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày đầu thăm New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Auckland, New Zealand Phil Goff. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Auckland, New Zealand Phil Goff. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Auckland, New Zealand Phil Goff. Ảnh: TTXVN.