Việt Nam nói tiếng Anh tốt thứ mấy thế giới?

Biển cảnh báo an toàn ở một công trình xây dựng tại Singapore bằng 4 thứ tiếng. Ảnh: Shutterstock
Biển cảnh báo an toàn ở một công trình xây dựng tại Singapore bằng 4 thứ tiếng. Ảnh: Shutterstock
Biển cảnh báo an toàn ở một công trình xây dựng tại Singapore bằng 4 thứ tiếng. Ảnh: Shutterstock

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top