Sẽ có trường tổ chức thi tiếng Anh A2 “đắng” vì “công văn mật”

Kết quả kỳ thi tiếng Anh A2 dành cho người lớn của Trường Đại học Hà Nội công nhận thí sinh có số điểm kỹ năng nghe dưới 11 điểm vẫn đạt. Ảnh chụp màn hình.
Kết quả kỳ thi tiếng Anh A2 dành cho người lớn của Trường Đại học Hà Nội công nhận thí sinh có số điểm kỹ năng nghe dưới 11 điểm vẫn đạt. Ảnh chụp màn hình.
Kết quả kỳ thi tiếng Anh A2 dành cho người lớn của Trường Đại học Hà Nội công nhận thí sinh có số điểm kỹ năng nghe dưới 11 điểm vẫn đạt. Ảnh chụp màn hình.
Lên top