Tiếng Anh ú ớ, bao giờ người đẹp Việt mới tự tin ở đấu trường nhan sắc thế giới

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vò đầu bứt tai vì tiếng Anh.
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vò đầu bứt tai vì tiếng Anh.
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vò đầu bứt tai vì tiếng Anh.