Vaccine Sputnik V Nga hiệu quả với biến thể Delta thấp hơn dự kiến

Vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP
Vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP
Vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP
Lên top