Vaccine COVID-19 hoàn tất thử nghiệm với công hiệu tới 95% 

Một công nhân đi ngang qua dãy tủ đông lạnh chứa vaccine COVID-19 tại một cơ sở của Pfizer ở Puurs, Bỉ. Ảnh: Pfizer.
Một công nhân đi ngang qua dãy tủ đông lạnh chứa vaccine COVID-19 tại một cơ sở của Pfizer ở Puurs, Bỉ. Ảnh: Pfizer.
Một công nhân đi ngang qua dãy tủ đông lạnh chứa vaccine COVID-19 tại một cơ sở của Pfizer ở Puurs, Bỉ. Ảnh: Pfizer.
Lên top