Anh đặt mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna

Anh cho biết đã đặt mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Anh cho biết đã đặt mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Anh cho biết đã đặt mua 5 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Lên top