Cố vấn an ninh của ông Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden?

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien. Ảnh: AFP
Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien. Ảnh: AFP
Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien. Ảnh: AFP
Lên top