Vaccine COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna đạt hiệu quả tốt

Trụ sở chính của công ty Moderna, ứng cử viên hàng đầu phát triển vaccine COVID-19, ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở chính của công ty Moderna, ứng cử viên hàng đầu phát triển vaccine COVID-19, ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở chính của công ty Moderna, ứng cử viên hàng đầu phát triển vaccine COVID-19, ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Reuters
Lên top