Pfizer bắt đầu phân phối thử nghiệm vaccine COVID-19 ở 4 tiểu bang của Mỹ

Pfizer khởi động chương trình phân phối thử nghiệm vaccine COVID-19 ở 4 tiểu bang của Mỹ. Ảnh: AFP
Pfizer khởi động chương trình phân phối thử nghiệm vaccine COVID-19 ở 4 tiểu bang của Mỹ. Ảnh: AFP
Pfizer khởi động chương trình phân phối thử nghiệm vaccine COVID-19 ở 4 tiểu bang của Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top