Uy lực của Hạm đội 3 Hoa Kỳ lần đầu tiên tuần tra gần Hoàng Sa