Ukraina thay đổi chiến thuật ở Donbass

Một ngôi nhà bị phá huỷ ở Donetsk. Ảnh: Sputnik
Một ngôi nhà bị phá huỷ ở Donetsk. Ảnh: Sputnik