Trung Quốc phát triển vaccine COVID-19 mới hiệu quả cao nhất

Vaccine COVID-19 của Clover Trung Quốc công bố kết quả thử nghiệm mới. Ảnh: Clover
Vaccine COVID-19 của Clover Trung Quốc công bố kết quả thử nghiệm mới. Ảnh: Clover
Vaccine COVID-19 của Clover Trung Quốc công bố kết quả thử nghiệm mới. Ảnh: Clover
Lên top