"Mẹ đẻ" vaccine AstraZeneca dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cảm lạnh

COVID-19 có thể kết thúc như cảm lạnh vào mùa xuân 2022 theo dự báo của các chuyên gia hàng đầu của Anh. Ảnh: AFP
COVID-19 có thể kết thúc như cảm lạnh vào mùa xuân 2022 theo dự báo của các chuyên gia hàng đầu của Anh. Ảnh: AFP
COVID-19 có thể kết thúc như cảm lạnh vào mùa xuân 2022 theo dự báo của các chuyên gia hàng đầu của Anh. Ảnh: AFP
Lên top