Trung Quốc: Hố tử thần nuốt chửng hàng chục ô tô giữa phố

Mặt đường bất ngờ sụt xuống, nuốt chửng hơn 20 chiếc ô tô đang đậu trên đó. Ảnh: SCTV
Mặt đường bất ngờ sụt xuống, nuốt chửng hơn 20 chiếc ô tô đang đậu trên đó. Ảnh: SCTV
Mặt đường bất ngờ sụt xuống, nuốt chửng hơn 20 chiếc ô tô đang đậu trên đó. Ảnh: SCTV
Lên top