Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát lũ lụt sông Dương Tử

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm tỉnh An Huy ngày 19.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm tỉnh An Huy ngày 19.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm tỉnh An Huy ngày 19.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top