Lũ lớn lần đầu dâng tới chân tượng Phật khổng lồ nghìn năm của Trung Quốc

Lũ lụt Trung Quốc dâng tới chân tượng Phật khổng lồ ở Tứ Xuyên. Ảnh: Bloomberg.
Lũ lụt Trung Quốc dâng tới chân tượng Phật khổng lồ ở Tứ Xuyên. Ảnh: Bloomberg.
Lũ lụt Trung Quốc dâng tới chân tượng Phật khổng lồ ở Tứ Xuyên. Ảnh: Bloomberg.
Lên top