Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Trung Quốc ghi nhận 14 ca COVID-19 ngày 10.5. Ảnh: AFP
Trung Quốc ghi nhận 14 ca COVID-19 ngày 10.5. Ảnh: AFP
Trung Quốc ghi nhận 14 ca COVID-19 ngày 10.5. Ảnh: AFP
Lên top