Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Một thành phố Trung Quốc bất ngờ phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: AFP.
Một thành phố Trung Quốc bất ngờ phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: AFP.
Một thành phố Trung Quốc bất ngờ phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: AFP.
Lên top