Bài học ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ Vũ Hán

Công nhân xây dựng ở Vũ Hán đeo khẩu trang khi trở lại làm việc hồi tháng 3. Ảnh: Reuters.
Công nhân xây dựng ở Vũ Hán đeo khẩu trang khi trở lại làm việc hồi tháng 3. Ảnh: Reuters.
Công nhân xây dựng ở Vũ Hán đeo khẩu trang khi trở lại làm việc hồi tháng 3. Ảnh: Reuters.
Lên top