Vũ Hán bất ngờ phát hiện ca mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng vắng bóng

Vũ Hán bất ngờ phát hiện ca mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng vắng bóng. Ảnh: AFP
Vũ Hán bất ngờ phát hiện ca mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng vắng bóng. Ảnh: AFP
Vũ Hán bất ngờ phát hiện ca mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng vắng bóng. Ảnh: AFP
Lên top