Tổng thống Trump giao vali hạt nhân cho ông Biden như thế nào?

Phụ tá xách vali hạt nhân của tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Chuyển giao vali hạt nhân của ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ diễn ra vào trưa 20.1. Ảnh: AFP
Phụ tá xách vali hạt nhân của tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Chuyển giao vali hạt nhân của ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ diễn ra vào trưa 20.1. Ảnh: AFP
Phụ tá xách vali hạt nhân của tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Chuyển giao vali hạt nhân của ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ diễn ra vào trưa 20.1. Ảnh: AFP
Lên top