FBI rà soát Vệ binh Quốc gia phòng tấn công nội bộ lễ nhậm chức ông Biden

Vệ binh Quốc gia Mỹ được tăng cường ở thủ đô Washington D.C trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP.
Vệ binh Quốc gia Mỹ được tăng cường ở thủ đô Washington D.C trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP.
Vệ binh Quốc gia Mỹ được tăng cường ở thủ đô Washington D.C trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top