Chính quyền ông Biden chặn lệnh ông Trump ký vào 2 ngày cuối tại vị

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top