Ông Joe Biden làm tình nguyện viên trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden làm tình nguyện viên trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden làm tình nguyện viên trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden làm tình nguyện viên trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top