Tạm thời phong tỏa các nhà tù liên bang Mỹ trước lễ nhậm chức ông Biden

Các nhà tù liên bang sẽ tạm thời phong tỏa trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Các nhà tù liên bang sẽ tạm thời phong tỏa trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Các nhà tù liên bang sẽ tạm thời phong tỏa trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top