Ông Biden dự kiến ký 17 sắc lệnh, đảo ngược chính sách của ông Trump

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top