Tình hình phân phối vaccine COVID-19 và tiêm chủng ở Mỹ

Các thùng vaccine COVID-19 của Moderna chuẩn bị được chuyển đến trung tâm phân phối McKesson ở Olive Branch, Mississippi, hôm 20.12.2020. Ảnh: AFP.
Các thùng vaccine COVID-19 của Moderna chuẩn bị được chuyển đến trung tâm phân phối McKesson ở Olive Branch, Mississippi, hôm 20.12.2020. Ảnh: AFP.
Các thùng vaccine COVID-19 của Moderna chuẩn bị được chuyển đến trung tâm phân phối McKesson ở Olive Branch, Mississippi, hôm 20.12.2020. Ảnh: AFP.
Lên top