Ấn Độ phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Vaccine COVID-19 do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển đã được Ấn Độ phê duyệt. Ảnh: Đại học Oxford/AFP.
Vaccine COVID-19 do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển đã được Ấn Độ phê duyệt. Ảnh: Đại học Oxford/AFP.
Vaccine COVID-19 do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển đã được Ấn Độ phê duyệt. Ảnh: Đại học Oxford/AFP.
Lên top