Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19

Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong những trường hợp đặc biệt. Ảnh: AFP.
Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong những trường hợp đặc biệt. Ảnh: AFP.
Anh cho phép kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau trong những trường hợp đặc biệt. Ảnh: AFP.
Lên top