Gần 360 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước ngày đầu năm 2021

Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước trên chuyến bay hồi tháng 8.2020. Ảnh minh họa. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước trên chuyến bay hồi tháng 8.2020. Ảnh minh họa. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước trên chuyến bay hồi tháng 8.2020. Ảnh minh họa. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top