Tòa tối cao Wisconsin từ chối xử vụ kiện bầu cử của phe ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở sân bay khu vực Kenosha, ở Kenosha, Wisconsin hôm 2.11. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở sân bay khu vực Kenosha, ở Kenosha, Wisconsin hôm 2.11. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở sân bay khu vực Kenosha, ở Kenosha, Wisconsin hôm 2.11. Ảnh: AFP.
Lên top