Tiến trình quyết định sống còn của thỏa thuận hạt nhân Iran

Kỹ thuật viên làm việc tại lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak ở Iran hôm 23.12.2019. Ảnh: AP
Kỹ thuật viên làm việc tại lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak ở Iran hôm 23.12.2019. Ảnh: AP
Kỹ thuật viên làm việc tại lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak ở Iran hôm 23.12.2019. Ảnh: AP
Lên top