Iran biểu tình yêu cầu các nhà lãnh đạo từ chức

Những người biểu tình Iran tập trung trước cổng trường đại học và thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay Ukraina hôm 11.1. Ảnh: Getty Images
Những người biểu tình Iran tập trung trước cổng trường đại học và thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay Ukraina hôm 11.1. Ảnh: Getty Images
Những người biểu tình Iran tập trung trước cổng trường đại học và thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay Ukraina hôm 11.1. Ảnh: Getty Images
Lên top