Thủ tướng Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và đi lại để ngăn COVID-19

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và giảm thiểu đi lại để góp phần ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và giảm thiểu đi lại để góp phần ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và giảm thiểu đi lại để góp phần ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top