Ngoại trưởng Áo dương tính với COVID-19 sau cuộc họp EU

Ngoại trưởng Áo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tham dự cuộc họp EU. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Áo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tham dự cuộc họp EU. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Áo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tham dự cuộc họp EU. Ảnh: AFP
Lên top