Ấn Độ chọn 300 triệu người tiêm vaccine COVID-19 sớm

Ấn Độ chọn 300 triệu người để tiêm đợt vaccine COVID-19 ban đầu. Ảnh: NYTimes.
Ấn Độ chọn 300 triệu người để tiêm đợt vaccine COVID-19 ban đầu. Ảnh: NYTimes.
Ấn Độ chọn 300 triệu người để tiêm đợt vaccine COVID-19 ban đầu. Ảnh: NYTimes.
Lên top