Thủ tướng Canada Justin Trudeau tự cách ly khi phu nhân xét nghiệm COVID-19

Vợ chồng Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters.
Vợ chồng Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters.
Vợ chồng Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters.
Lên top