Australia: Trường học đầu tiên bị đóng cửa do học sinh nhiễm COVID-19

Trường Epping Boys nơi bị yêu cầu đóng cửa sau khi 1 học sinh trường này dương tính với COVID-19. Ảnh: StraitsTimes
Trường Epping Boys nơi bị yêu cầu đóng cửa sau khi 1 học sinh trường này dương tính với COVID-19. Ảnh: StraitsTimes
Trường Epping Boys nơi bị yêu cầu đóng cửa sau khi 1 học sinh trường này dương tính với COVID-19. Ảnh: StraitsTimes
Lên top