Thủ tướng Canada nghi ngờ Iran "vô tình" bắn hạ máy bay Ukraina

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nghi ngờ Iran "vô tình" bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nghi ngờ Iran "vô tình" bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nghi ngờ Iran "vô tình" bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Lên top