Thái Lan cấp phép đón các chuyến bay quốc tế từ 6.6 cho hàng loạt sân bay

Thái Lan cấp phép đón các chuyến bay quốc tế từ 6.6 cho hàng loạt sân bay. Ảnh: The Nation.
Thái Lan cấp phép đón các chuyến bay quốc tế từ 6.6 cho hàng loạt sân bay. Ảnh: The Nation.
Thái Lan cấp phép đón các chuyến bay quốc tế từ 6.6 cho hàng loạt sân bay. Ảnh: The Nation.
Lên top