Tổng cục Du lịch làm việc nước sao lại xin vé các hãng hàng không!

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top