Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tên lửa thông minh Mỹ dọa tấn công Syria là tên lửa gì?

Mỹ có thể tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk Block IV bố trí trên biển. Ảnh: Getty Images
Mỹ có thể tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk Block IV bố trí trên biển. Ảnh: Getty Images