Tên lửa thông minh Mỹ dọa tấn công Syria là tên lửa gì?

Mỹ có thể tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk Block IV bố trí trên biển. Ảnh: Getty Images
Mỹ có thể tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk Block IV bố trí trên biển. Ảnh: Getty Images
Mỹ có thể tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk Block IV bố trí trên biển. Ảnh: Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM