Tây Ban Nha bắt giữ kẻ tung tin COVID-19 là "trò lừa bịp"

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân COVID-19, đặt tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Ifema ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân COVID-19, đặt tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Ifema ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân COVID-19, đặt tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Ifema ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP.
Lên top