1/3 số quan chức cấp cao Brazil mắc COVID-19

1/3 số quan chức cấp cao  trong Nội các Brazil đã mắc COVID-19, trong đó có Tổng thống Bolsonaro. Ảnh: Reuters
1/3 số quan chức cấp cao trong Nội các Brazil đã mắc COVID-19, trong đó có Tổng thống Bolsonaro. Ảnh: Reuters
1/3 số quan chức cấp cao trong Nội các Brazil đã mắc COVID-19, trong đó có Tổng thống Bolsonaro. Ảnh: Reuters
Lên top