Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng mạnh do đại dịch COVID-19

Người dân xếp hàng trước một trung tâm việc làm ở Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Người dân xếp hàng trước một trung tâm việc làm ở Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Người dân xếp hàng trước một trung tâm việc làm ở Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Lên top